Корекція функціонального статусу ендотелію як потенційної мішені у хворих із серцево-судинними захворюваннями та метаболічними розладами
pdf

Ключові слова

L-аргінін, ендотеліальна дисфункція, артеріальна гіпертензія, ожиріння, діабет, інсулінорезистентність.

Як цитувати

Kuryata, A., & Grechanyk, M. (2020). Корекція функціонального статусу ендотелію як потенційної мішені у хворих із серцево-судинними захворюваннями та метаболічними розладами. Ендокринологія, 25(2), 119-127. Retrieved із https://endokrynologia.com.ua/index.php/journal/article/view/332

Анотація

Серцево-судинні (ССЗ) та обмінні захворювання (такі як ожиріння та цукровий діабет) наразі є основними проблемами зі здоров’ям у всьому світі. Одним із найважливіших патофізіологічних зв’язків між цими станами є наявність оксиду азоту (NO), який постійно виробляється з умовно незамінної амінокислоти L-аргініну. NO є важливою паракринною речовиною, яка продукується ендотелієм для регуляції судинного тонусу. Розвиток і прогресування атеросклерозу пов’язано з дисфункцією ендотелію та зниженням біодоступності NO. Встановлено, що ожиріння також пов’язано зі зменшенням продукції NO, викликаної порушенням біодоступності його субстрату — аргініну, а збільшенню вмісту аргініну в ендотелії запобігає гіпертензія, яка часто поєднується з ожирінням. L-аргінін є амінокислотою, необхідною ферменту ендотеліальній NO-синтазі (eNOS) для продукції NO. Мета — бібліографічний огляд наукових публікацій. Результати. У даному огляді розглянуто фізіологічну роль NO у функціонуванні різних систем
організму. Наведено дані щодо метаболізму L-аргініну, його біодоступності та механізмів дії. Проаналізовано літературні дані про ефективність і безпечність застосування різних доз L-аргініну в пацієнтів з ожирінням, цукровим діабетом, інсулінорезистентністю (ІР) та артеріальною гіпертензією. Висновки. Питання дози та тривалості застосування аргініну сьогодні вимагають подальшого вивчення. Результати багатьох досліджень, в яких оцінювали використання аргініну в дорослих з ожирінням, дозволяють припустити, що аргінін може бути безпечним, недорогим і ефективним терапевтичним засобом за ожиріння та позитивно впливає на корекцію метаболічних процесів, а саме на ІР. Ефективність застосування L-аргініну як додаткової терапії до основної схеми лікування отримала підтвердження за артеріальної гіпертензії, цукрового діабету та ІР. Аналіз літератури свідчить, що застосування L-аргініну є безпечним у діапазоні до 30 г на добу, хоча в більшості досліджень використовували дози від 6 до 12 г на добу.

pdf

Посилання

1. De Rosa S, Arcidiacono B, Chiefari E, Brunetti A, Indolfi C, Foti DP. Type 2 Diabetes Mellitus and Cardiovascular Disease: Genetic and Epigenetic. Front Endocrinol. 2018;9:2.
2. Fayh AP, Krause M, Rodrigues-Krause J, Ribeiro JL, Ribeiro JP, Friedman R, Moreira JC, Reischak-Oliveira A. Effects of L-arginine supplementation on blood flow, oxidative stress status and exercise responses in young adults with uncomplicated type I diabetes. Eur J Nutr. 2013;52:975-983.
3. Krause M, Rodrigues-Krause J, O’Hagan C, Medlow P, Davison G, Susta D, Boreham C, Newsholme P, O’Donnell M, Murphy C et al. The effects of aerobic exercise training at two different intensities in obesity and type 2 diabetes: implications for oxidative stress, low-grade inflammation and nitric oxide production. Eur J Appl
Physiol. 2014;114:251-60.
4. Rodrigues-Krause J, Farinha JB, Krause M, Reischak-Oliveira A. Effects of dance interventions on cardiovascular risk with ageing: Systematic review and meta-analysis. Complement Med.т2016;29:16-28.
5. Tousoulis D, Antoniades C, Tentolouris C, Goumas G, Stefanadis C. L-Arginine in cardiovascular disease: dream or reality? Vasc Med. 2002;7:203-11.
6. Kashyap VS, Lakin RO, Campos P, Allemang M, Kim A, Sarac TP, Hausladen A, Stamler JS. The LargPAD Trial: Phase IIA evaluation of l-arginine infusion in patients with peripheral arterial disease. J Vasc Surg. 2017;66:187-94.
7. Dimova R, Tankova T, Chakarova N. Siscovick DS, Barringer TA, Fretts AM, Wu JH, Lichtenstein AH, Costello RB, Kris-Etherton PM, Jacobson TA, Engler MB, Alger HM et al. Omega‑3 Polyunsaturated Fatty Acid (Fish Oil) Supplementation and the Prevention of Clinic. J Nutr. 2017;147:1607-15.
8. Siscovick DS, Barringer TA, Fretts AM, Wu JH, Lichtenstein AH, Costello RB. K-EPM, Jacobson T.A. EMBAHM et al. Omega‑3 Polyunsaturated Fatty Acid (Fish Oil) Supplementation and the Prevention of Clinical Cardiovascular Disease: A Science Advisory From the American Heart Association. 2017, 135, e867–e884.
Circulation. 2017;135:867-84.
9. Newsholme P, Rebelato E, Abdulkader F, Krause M, Carpinelli A CR. Reactive oxygen and nitrogen species generation, antioxidant defenses, and beta-cell function: a critical role for amino acids. 2012, 214, 11-20. J Endocrinol. 2012;214:11-20.
10. Бабушкина АВ. L-аргинин с точки зрения доказательной медицины. Український кардіологічний журнал. 2009;6(74):1-9. (Babushkina AB. L-arginine in terms of evidence-based medicine. Ukrainian Cardiology Journal. 2009; 6 (74): 1-9.)
11. Алмакаева ЛГ, Литвинова ЕВ. Аргинин и его применение в медицине и фармации. Ліки України. 2011;1 (5):23-6. (Almakaeva LG, Litvinova E.V. Arginine and its use in medicine and pharmacy. Medicines of Ukraine. 2011; 1 (5): 23-6.)
12. Tousoulis D, Boger RH AC, Al E. Mechanisms of disease: L-arginine in coronary atherosclerosisa clinical perspective. Nat Clin Pr Cardiovasc Med. 2007;4:274-84.
13. Трещинская МА. Теоретические и практические аспекты применения L-аргинина с целью профилактики цереброваскулярной патологии. Український медичний часопис. [Internet] 2011. (Treschinskaya MA. Theoretical and practical aspects of the use of L-arginine for the prevention of cerebrovascular pathology. Ukrainian medical chronicle. [Internet] 2011.
14. Лутай МІ, Бугаєнко ВВ, Моїсеєнко ОІ, Муштенко ЛО, Слободський ВА. Значення L-аргініну в лікуванні хворих із серцево-судинною патологією. Український кардіологічний журнал. 2011;4:96-107. (Lutai MI, Bugaenko VV, Moiseenko OI, Mushtenko LO, Slobodskaya VA. The value of L-arginine in the
treatment of patients with cardiovascular pathology. Ukrainian Cardiology Journal. 2011; 4: 96-107.)
15. Brunini TMC, Mendes-ribeiro AC, Ellory JC, Mann GE. Platelet nitric oxide synthesis in uremia and malnutrition: A role for L-arginine supplementation in vascular protection? Cardiovasc Res. 2007;73:359-67.