Показники жорсткості великих артерій у пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу з ожирінням та артеріальною гіпертензією залежно від типу цукрознижувальної терапії
PDF

Ключові слова

швидкість пульсової хвилі
індекс аугментації
похідні сульфонілсечовини
метформін

Як цитувати

Zuyev, K., Pan’kiv, V., Yuzvenko, T., & Kogut, D. (2014). Показники жорсткості великих артерій у пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу з ожирінням та артеріальною гіпертензією залежно від типу цукрознижувальної терапії. Ендокринологія, 19(2), 111-118. Retrieved із https://endokrynologia.com.ua/index.php/journal/article/view/258

Анотація

З метою вивчення показників жорсткості великих артерій (ЖВА) (швидкості пульсової хвилі в аорті (ШПХА) та індексу аугментації), а також оцінки факторів,  які сприяють їх прогресуванню, було обстежено 60 пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу, ожирінням та артеріальною гіпертензією (АГ), з яких 30  пацієнтів в якості цукрознижувальної терапії (ЦЗТ) отримували похідні сульфонілсечовини (ПСС), а інші 30 пацієнтів – метформін. Встановлено, що за  індексом аугментації досліджувані групи пацієнтів не відрізнялися, проте ШПХА була статистично значуще вищою в групі ПСС порівняно із групою метформіну. Факторами  прогресування ЖКА у хворих на цукровий діабет 2-го типу є ожиріння, АГ, а також тип ЦЗТ. Показник ШПХА чітко асоційований із гормональними та  біохімічними показниками, які визначають основні механізми розвитку атеросклерозу.

PDF
Авторське право (c) 2014 ДУ ≪Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України≫