Ларнамін® — «препарат супроводу» у хворих з ожирінням на етапі зниження маси тіла
PDF

Ключові слова

ожиріння
неалкогольна жирова хвороба печінки
гіпокалорійна дієта
зниження маси тіла

Як цитувати

Zhuravlyova, L., & Moiseyenko, T. (2015). Ларнамін® — «препарат супроводу» у хворих з ожирінням на етапі зниження маси тіла. Ендокринологія, 20(3), 573-581. Retrieved із https://endokrynologia.com.ua/index.php/journal/article/view/222

Анотація

Досліджували системні ефекти тривалого дотримання пацієнтами з ожирінням та неалкогольною жировою хворобою печінки (НАЖХП) гіпокалорійної дієти  та впливу препарату Ларнамін® із гепатопротекторною, анаболічною, дезінтоксикаційною активністю на стерпність гіпокалорійних дієт протягом 6 місяців. Обстежили 52 чоловіків середнього віку (45-59 років), хворих на ожиріння з ознаками метаболічного синдрому, в яких діагностували НАЖХП. До  групи А увійшли 27 пацієнтів, які дотримували гіпокалорійної дієти. Група В налічувала 25 пацієнтів, які протягом 6 місяців одночасно з дотриманням  дієтологічних рекомендацій приймали перорально препарат Ларнамін® у вигляді саше в дозі 9 г на добу. Програма обстеження містила визначення в  сироватці крові рівня інсуліну, глюкози (з обчислюванням показника HOMA-IR), кортизолу, тиреотропного гормону, загального холестерину (ХС), ХС ЛПВЩ,  ХС ЛПНЩ, тригліцеридів, МАУ. Проводилось ультразвукове дослідження нирок, печінки, жовчного міхура, щитоподібної залози, товщини вісцерального  жиру, периперитонеального жиру, підшкірного жиру. Динаміка жирового компартмента тіла оцінювалась за допомогою антропометричної ліпідометрії –  вимірювання товщини шкірно-жирових складок у стандартних індикаторних зонах. Розраховували за антропометричними даними відносну м’язову масу  тіла. Тривала гіпокалорійна дієта у хворих на ожиріння та НАЖХП супроводжується наростанням синдрому білкової недостатності – знижується відносна маса  м’язової тканини і стерпність фізичних навантажень, з’являються ознаки атрофії скелетних м’язів, шкіри та її придатків, розвивається «енцефалопатія  голодування» (слабкість, втомлюваність, негативізм, зниження мотивації, фізичної та інтелектуальної працездатності, інсомнія). Зберігається стійка  мікроальбумінурія, гіпоальбумінемія, підвищене значення HOMA-IR, рівнів кортизолу, тиреотропного гормону, гіпердисліпідемія.  Дотримання іпокалорійної  дієти й одночасне приймання саше Ларнаміну по 9 г/добу здійснює низку органотропних протекторних ефектів (нейро-, нефро-, гепато-, міо-,  дерматопротективний). Ларнамін® зменшував вираженість інсулінорезистентності з вторинною гіперкортизолемією і відносним гіпотиреозом.  Використання Ларнаміну підвищує схильність пацієнтів до дієтичних обмежень та фізичних навантажень.  

PDF
Авторське право (c) 2015 ДУ ≪Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України≫