Вплив цукрового діабету 2-го типу, віку та тривалості постменопаузи на стан кісткового ремоделювання
PDF

Ключові слова

цукровий діабет 2-го типу
постменопауза
кістковий метаболізм

Як цитувати

Atanova, Y. (2016). Вплив цукрового діабету 2-го типу, віку та тривалості постменопаузи на стан кісткового ремоделювання. Ендокринологія, 21(2), 114-118. Retrieved із https://endokrynologia.com.ua/index.php/journal/article/view/172

Анотація

Наразі маловивченими та суперечливими залишаються питання впливу основних характеристик цукрового діабету 2-го типу (параметрів вуглеводного  обміну, тривалості захворювання, особливостей цукрознижувальної терапії) на кісткову тканину, надто в період постменопаузи, що вимагає подальшого  дослідження. Мета. Оцінка впливу цукрового діабету 2-го типу (ЦД2) на стан кісткового ремоделювання у жінок залежно від віку, тривалості постменопаузи,  виду цукрознижувальної терапії. Матеріали та методи. Стан кісткового метаболізму оцінювали за вмістом сироваткового β-CrossLaps імуноферментним  методом на автоматичному імуноферментному аналізаторі Cobas e 411 ROSHE HITACHI (Німеччина) із застосуванням реагентів β-CrossLaps/serum ROSHE.  Обстежено 101 жінку, яких розподілили на три групи: здорові жінки пізнього репродуктивного віку (до 50 років) без порушення менструальної функції — 14  осіб, практично здорові постменопаузні жінки — 56, постменопаузні жінки із ЦД2–31. Вміст β-CrossLaps у постменопаузних жінок із ЦД2 залежно від виду  цукрознижувальної терапії визначено у 37 пацієнток, розподілених на 2 підгрупи. Жінки першої підгрупи (n=22) приймали пероральні цукрознижувальні  препарати (ПЦЗП). Жінки другої підгрупи (n=12) отримували інсулінотерапію. Результати. Концентрація β-CrossLaps у сироватці крові постменопаузних  жінок із ЦД2 була  вірогідно нижчою, ніж у постменопаузних жінок без ЦД. Виявлене спрямування змін кісткового ремоделювання не залежить від віку,  тривалості постменопаузи, ступеня компенсації вуглеводного обміну та виду цукрознижувальної терапії. Висновки. Рівень кісткового ремоделювання у  жінок пізнього репродуктивного віку та практично здорових постменопаузних жінок не різниться. ЦД2 уповільнює процеси кісткового ремоделювання у  жінок різного віку та не залежить від тривалості постменопаузи. Інтенсивність процесів кісткового ремоделювання у жінок із ЦД2 у постменопаузі не  залежить від виду лікування (інсулінотерапія або пероральні цукрознижувальні препарати).  

PDF
Авторське право (c) 2016 ДУ ≪Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України≫