Ендокринологія

Поточний номер

Том 25 № 3 (2020)
Опубліковано жовтень 6, 2020
Ендокринологія

DOI: 10.31793/1680-1466.2020.25-3

ISSN 2524-0439 (Online), 1680-1466 (Print)
Періодичність: 4 рази на рік
Друкований наклад: 4000 примірників
Електронний наклад: 7500 примірників

Головний редактор:

Тронько Микола Дмитрович, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, академік НАМН України, віце-президент НАМН України, директор Державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», Київ, Україна.

Заступники головного редактора:

Кваченюк Андрій Миколайович, доктор медичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи клініки Державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», Київ, Україна.

Ковзун Олена Ігорівна, доктор біологічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України»,  Київ, Україна.

Соколова Любов Костянтинівна, доктор медичних наук, старший науковий співробітник, керівник відділу діабетології Державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», Київ, Україна.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 14099-3070 ПР від 17.06.2008
Фахова реєстрація у ВАК України: Наказом МОН України від 02.07.2020 р. № 886 журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б», медичні  науки)
Журнал внесено до наукометричної бази даних Index Copernicus

Весь випуск
pdf

ВИПАДКИ З ПРАКТИКИ

L.P. Antonenko, O.A. Atamanenko, L.V. Kushnir, S.L. Kushnir, O.Ye. Zaiceva, M.V. Neborachko, A.G. Pkhakadze, B.B. Guda
267-275
Ектопічне розташування тиреоїдної тканини: огляд даних літератури та аналіз клінічного випадку струми кореня язика
pdf
Переглянути всі випуски