Zelinskaya, A. Цитологічні та імуноцитохімічні прогностичні чинники радіойодрезистентності метастазів папілярного раку щитоподібної залози. Ендокринологія, Vol 24, no 2, July 2019, pp 117-22, doi:10.31793/1680-1466.2019.24-2.117.