[1]
K. Misiura, Стан гемодинаміки в осі б із різною масою тіла: взаємозв’язок зі склад ом тіла та інсулінорезистентністю, EJ, vol 22, no 4, pp 315-325, Груд 2017.