TRONKO, M.; PASTEUR, I. Наукометричний аналіз публікаційної активності науковців ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України» за даними наукометричної бази даних Scopus. Ендокринологія, v. 25, n. 2, p. 128-136, 30 jun. 2020.