ZELINSKAYA, A. Цитологічні та імуноцитохімічні прогностичні чинники радіойодрезистентності метастазів папілярного раку щитоподібної залози. Ендокринологія, v. 24, n. 2, p. 117-122, 23 jul. 2019.