Tronko, M., & Pasteur, I. (2020). Наукометричний аналіз публікаційної активності науковців ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України» за даними наукометричної бази даних Scopus. Ендокринологія, 25(2), 128-136. https://doi.org/10.31793/1680-1466.2020.25-2.128