Tronko, M., & Pasteur, I. (2020). Наукометричний аналіз публікаційної активності науковців ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України» за даними наукометричної бази даних Scopus. Ендокринологія, 25(2), 128-136. Retrieved із https://endokrynologia.com.ua/index.php/journal/article/view/338