(1)
Misiura, K. Стан гемодинаміки в осі б із різною масою тіла: взаємозв’язок зі склад ом тіла та інсулінорезистентністю. EJ 2017, 22, 315-325.