[1]
Misiura, K. 2017. Стан гемодинаміки в осі б із різною масою тіла: взаємозв’язок зі склад ом тіла та інсулінорезистентністю. Ендокринологія. 22, 4 (Груд 2017), 315-325.